SOUNDENTHAI
    ศูนย์รวมข้อมูลด้านวิศวกรรมเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ซาวด์เอ็นจิเนีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

หลักความแปรปรวนขั้นต่ำ สำหรับออกแบบระบบเสียง (The Minimum Variance Principles)

Back
SEARCH AND PRESS ENTER
Recent Posts