SOUNDENTHAI
    ศูนย์รวมข้อมูลด้านวิศวกรรมเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ซาวด์เอ็นจิเนีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Puk Soundenthai

Back
SEARCH AND PRESS ENTER
Recent Posts


Sumongkon
Thongdee

บรรณาธิการหมวดหมู่ Live Sound

นักกฎหมาย ที่มีความชอบในดนตรี และเสียงเพลง

การเรียนรู้เรื่องเสียง ก็เหมือนการฝึกขี่จักรยาน คือต้องเรียนรู้ และปฏิบัติ เราต้องลงมือทำ ถึงจะเก่งได้ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบทั่วไป


สุมงคล ทองดี

ประวัติการทำงาน

2021-ปัจจุบัน
 sound freelance 
now
2021
2020
ทำงาน AT Prosound ตำแหน่ง ช่างเทคนิคเสียง https://www.atprosound.com/
2020
2015
สนใจ ในระบบเสียง โดยศึกษาและสังเกตุจากการเล่นดนตรี การที่ได้ทำงานกับดนตรี ทำให้มีความเข้าใจ ในดนตรีมากขึ้น
2015
2007
เล่นดนตรีเป็นอาชีพ โดยเล่นวงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
2007
2004
หัดเล่นดนตรี โดยเริ่มจาก Bass guitar เล่นวงดนตรีในโรงเรียน
2004
puk-soundenthai

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

หลักสูตรด้านเสียงที่เคยผ่านมา ใบประกาศที่ได้รับ

หลักสูตรด้านเสียงที่เคยผ่านมา ใบประกาศที่ได้รับ