SOUNDENTHAI
    ศูนย์รวมข้อมูลด้านวิศวกรรมเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ซาวด์เอ็นจิเนีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Eak Soundenthai

Back
SEARCH AND PRESS ENTER
Recent Posts


Eakaphat
Munkhong

บรรณาธิการหมวดหมู่ ทฤษฎีเสียงเบื้องต้น / Live Sound / Acoustic

ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเรื่องที่ยาก ให้เป็นเรื่องที่ง่าย

เพราะเสียง หรือกระบวนการที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่สร้างเงื่อนไขในแบบที่ต่างกัน ซึ่งต้องเรียนรู้ เพื่อต่อยอดเชิงความคิดในเรื่องที่ยากขึ้นไปเรื่อย ๆ


เอกพัฒน์ มั่นคง

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน
ฝ่าย Data Website และช่างเทคนิค ที่ Soundenthai.com
now
2022
ปัจจุบัน - 2019
Chief Operating Officer และ Website Manager บริษัท เอที โปร กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก https://www.atprosound.com/
now
2019
2015
ฟรีแลนซ์ รับติดตั้งระบบเสียง บริษัท DC1 StudioLive จังหวัดน่าน
2015
2015 - 2011
ผู้จัดการ ห้องซ้อมดนตรี ซื้อขาย-แลกเปลี่ยนเครื่องดนตรี และติดตั้งระบบเสียง Zigma Music จังหวัดพิษณุโลก
2015
2011
aek soundenthai

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรด้านเสียงที่เคยผ่านมา ใบประกาศที่ได้รับ

หลักสูตรด้านเสียงที่เคยผ่านมา ใบประกาศที่ได้รับ