SOUNDENTHAI
    ศูนย์รวมข้อมูลด้านวิศวกรรมเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ซาวด์เอ็นจิเนีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

การรับรู้ถึงการมีอยู่ของระบบเสียง (Sound System Presence Perception)

Back
SEARCH AND PRESS ENTER
Recent Posts