SOUNDENTHAI
  ศูนย์รวมข้อมูลด้านวิศวกรรมเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ซาวด์เอ็นจิเนีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

สัมภาษณ์ Sound Engineer

Back
SEARCH AND PRESS ENTER
Recent Posts

สัมภาษณ์ Sound Engineer

บทความในหน้านี้ จะรวบรวมเอา เรื่องราวเกี่ยวกับ ซาวด์เอ็นจิเนีย จากการพูดคุยผ่านบท สัมภาษณ์ Sound Engineer ระดับมืออาชีพ ที่มากไปด้วยประสบการณ์ และความสามารถ

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในสายอาชีพ จนถึงปัจจุบัน ต่อยอดไปถึงมุมมองในอนาคต ที่มีต่ออาชีพ Sound Engineer ในทุก ๆ สายงาน ไม่ว่าจะอยู่สายงานด้านไหนของอาชีพนี้ก็ตาม อาทิเช่น

 • Audio Engineer (วิศวกรเสียง)
 • Studio Manager (ผู้จัดการสตูดิโอ)
 • Acoustic Consultant (ที่ปรึกษาด้านเสียง)
 • Production Assistant (ผู้ช่วยฝ่ายผลิต)
 • Digital Remastering Engineer (วิศวกร Digital Remastering)
 • Studio Designer (นักออกแบบสตูดิโอ)
 • Live Sound Engineering (วิศวกรเสียง และการแสดงสด)
 • Multimedia Developer (นักพัฒนามัลติมีเดีย)
 • Studio Technician (ช่างเทคนิคสตูดิโอ)
 • Assistant Engineer (ผู้ช่วยวิศวกร)

โดยนอกจากประวัติ ที่มีความน่าสนใจแล้ว บความหน้านี้ ยังรวมไปถึง ลักษณะความคิด วิธีการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น เทคนิค เคล็ดลับต่าง ๆ และ มุมมองที่เป็นประโยชน์ ที่ใช้ในการทำงาน อย่างครบครัน แบบหาจากที่ไหนไม่ได้

สิ่งที่  Soundenthai.com คาดหวัง จากผู้อ่านมากที่สุด คือ หวังว่าบทความชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ ในการสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพ Sound engineer ส่วนผู้ที่อยู่ในงานด้านนี้อยู่แล้ว จะได้เป็นการเพิ่มมุมมองที่กว้างออกไป

ตลอดจนสามารถเข้าถึงความรู้ที่ทาง ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ได้อธิบายไว้ในบทสัมภาษณ์ และเข้าถึงบทความพื้นฐาน ความรู้ต่าง ๆ มากมาย ที่ทาง Soundenthai.com ได้รวบรวม และจัดทำไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่หวังผลประโยชน์แต่อย่างใด เพื่อเป็นการพัฒนาวงการเสียง ให้ดียิ่งขึ้น ๆ ไป