SOUNDENTHAI
    ศูนย์รวมข้อมูลด้านวิศวกรรมเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ซาวด์เอ็นจิเนีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ข่าวสาร

Back
SEARCH AND PRESS ENTER
Recent Posts

ข่าวสาร วงการเสียง

บทความหน้านี้ จะรวบรวมเอา ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ในวงการเสียง ต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีที่น่าสนใจ นวัตกรรม อัพเดทสินค้า ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ ความเคลื่อนไหว ในวงการเครื่องเสียงกลางแจ้ง สตูดิโอ โฮมเธียเตอร์

ตลอดจนการจัดงานที่น่าสนใจ ในที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นต้น มาให้อัพเดทกันตลอดเวลา และมั่นใจได้ว่า จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ให้เหล่าบรรดา Sound Engineer ได้รู้ และอัพเดทก่อนใคร