SOUNDENTHAI
    ศูนย์รวมข้อมูลด้านวิศวกรรมเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ซาวด์เอ็นจิเนีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Live Sound

Back
SEARCH AND PRESS ENTER
Recent Posts

ซาวด์เอ็นจิเนีย ไลฟ์ (Live Sound Engineer)

บทความหน้านี้ จะรวบรวมเอา เรื่องราวเกี่ยวกับ ซาวด์เอ็นจิเนีย ในงานไลฟ์ สำหรับผู้สนใจเรียน Live Sound Engineer ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ ให้ได้มากที่สุด เพื่อใช้สำหรับต่อยอด สู่เรื่องอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน และยุ่งยากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยนิยามคำว่า Live Sound Engineer จะมีดังต่อไปนี้

Live Sound Engineer หรือ วิศวกรเสียง และการแสดงสด หมายถึง บุคคลผู้ที่มีความชำนาญการในเรื่องเสียง สามารถอธิบายปรากฎการต่าง ๆ ของเสียง ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ได้ และมีความเข้าใจต่อระบบเสียงเป็นอย่างดี ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้สู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ

สิ่งที่ทำให้ Live Sound Engineer แตกต่างจากวิศวกรเสียงในด้านอื่น ๆ

งาน Live Sound เป็นงานที่มีความท้ายทายเป็นอย่างมาก เพราะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่พร้อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น สภาพความแปรปวนของดินฟ้า อากาศ ความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ในขณะใช้งาน ความไม่เข้าใจของผู้คนต่าง ๆ ที่มาใช้งานระบบเสียง เป็นต้น ซึ่งการคิดอย่างเป็นระบบเท่านั้น ถึงจะช่วยให้ผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้

ต่อมาต้องมีการวางแผน และเข้าใจในความสามารถระบบเสียงได้เป็นอย่างดี ลองคิดดูว่าเมื่อต้องรับผิดชอบเสียงสำหรับ Hall ขนาดใหญ่ที่มีผู้ชมนับหมื่นคน สิ่งที่ต้องทำคือ คนนับหมื่นต้องได้ยินเสียงที่ชัดเจนทุกคน นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำตามความรู้สึกแบบที่เคยทำ

สิ่งที่ต้องทำคือ จะต้องออกแบบระบบเสียงที่มีขนาดใหญ่ กำหนดจุดตั้ง แขวนลำโพง จำนวนที่ใช้ การเชื่อมต่อต่าง ๆ ยิ่งระบบใหญ่การจัดการก็ยิ่งเยอะตาม

มาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การผสมเสียง (Mixing) ให้ออกมาดี ซึ่งทุกขึ้นตอนต้องลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด และในขณะเดียวกัน เสียงที่ได้จะต้องดีที่สุด

โดยงานสาย Live Sound Engineer จะถูกแยกออกไปในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น

-Mixing Engineer

ทั้งตำแหน่ง Foh และ Monitor โดยแต่ละตำแหน่งจะทีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • Foh Engineer จะเป็นผู้มิกซ์เสียงให้กับผู้ชม ที่อยู่หน้าลำโพง PA ได้ฟัง โดยผสมผสานระหว่าง ศิลปะ และวิทยาศาตร์ให้ได้อย่างลงตัว
  • ส่วน Monitor Engineer จะเป็นผู้มิกซ์เสียงให้กับนักดนตรี หรือนักแสดงบนเวที จึงต้องมีความเข้าใจในนักแสดงเป็นพิเศษ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

-Sound System Engineer

คือผู้ที่เข้าใจในปรากฎการของเสียง และระบบเสียงได้อย่างลึกซึ้ง สามารถออกแบบการวางระบบเสียง เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้จำนวนมาก ได้อย่างถูกต้อง และดีเยี่ยม

และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น

ดังนั้น

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินสายงาน Sound Engineer ที่มีความตื่นเต้น ท้าทาย งานด้าน Live Sound Engineer จึงเป็นอีกสายงานหนึ่ง ที่น่าจะมอบประสบการณ์เหล่านี้ให้กับผู้สนใจได้